₹6 கோடி டு ₹35 கோடி… கோவை அன்னபூர்ணா மசாலா சாதித்தது எப்படி?

Nellai Puli Kulambu Masala

கோவையில் இருப்பவர்களுக்கோ அல்லது கோவைக்குச் சென்று